Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Feestgeschenkjes K.v.k. 52320022
Postadres: Dommeringdreef 237 3562 AR te Utrecht.


1 algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
van toepassing op al onze leveringen van goederen en diensten.
De opgegeven maten van artikelen uit onze winkel zijn bij benadering en niet bindend.
Op al de goederen die de winkel verlaten staat de geregistreerde merknaam Feestgeschenkjes vermeld op een niet opvallende plaats.
Aanbetalingen garanderen reservering van bestelde artikelen en als borgstelling van te maken (druk)kosten.
Voor retour gegeven cq gestuurde artikelen wordt eventueel een tegoed verstrekt en geen contant geld.

2 offertes
offertes zijn steeds vrijblijvend.

3 prijzen
Prijzen zijn berekend voor levering af winkel te Utrecht en -(tenzij anders vermeld) -inclusief BTW.

4 Levering
Levering van de goederen geschied vanaf onze Magazijn te Utrecht.
Verzendingen worden verzorgd door post NL onder de voorwaarden van post NL.
Bij verzending is het risico van verlies of diefstal voor rekening van de koper vanaf het moment
dat de goederen onze winkel in Utrecht of magazijn in Utrecht verlaten,

5 Levertijd
Leveringstermijnen aangeduid in offertes en opdrachten zijn slechts informatief en binden koper / verkoper geenszins.
De levertijd is onderworpen aan fabricage-,bevoorradings- - en andere mogelijkheden van dat ogenblik .
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de opdrachtgever geenszins het recht de overeenkomst te (laten) ontbinden/verbreken
en/of enige schade of vergoeding te vorderen.

6 Betaling
Voor over niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling a contant te geschieden,
of middels overschrijving via Bank of betaling via IDEAL.
Elk beroep op verrekening zijdens onze opdrachtgever is uitgesloten.
Aftrek voor contante betaling is niet mogelijk.
Aanbetalingen op goederen garanderen de klant op de reservering van artikelen voor die klant
en gelden als een vooruitbetaling op te leveren diensten of artikelen.
Bij niet doorgaan van de gegeven opdrachten aan Feestgeschenkjes (van welke oorzaak dan ook)
worden de gemaakte kosten in mindering gebracht op de aanbetaling,
oftewel extra in rekening gebracht bij onvoldoende hoogte van de aanbetaling.
Bij ingebreke stelling van betalingen aan Feestgeschenkjes worden vorderingen (inclusief alle gemaakte kosten)
uitbesteed aan incassobureau Intrum die voor de invordering zal zorgdragen.7 Reclame en aansprakelijkheid
Indien gebreken aan de zending niet onmiddelijk bij ontvangst kunnen worden vastgesteld, dient de opdrachtgever
binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zending de verkoper hierover schriftelijk of via E-mail te informeren.
Reclames na het verstrijken van de genoemde termijn worden niet gehonoreerd.
Gebreken geconstateerd bij een deel van de geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij
of tot weigering van afname van het overige gedeelte van de partij.
De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesse welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen,
waarvoor wij niet aansprakelijk zijn ingevolge deze voorwaarden.

8 Bedrukking
in aanvulling op bovenstaande bepaling geldt voor bedrukte goederen het volgende:
Voor fouten die ontstaan door onduidelijk schrift , foutief opgegeven - of mondeling opgegeven tekst
kunnen door opdrachtgever geen reclames geldend worden gemaakt.

9 Eigendom
Zolang de bestelde goederen / diensten nog niet geheel of gedeeltelijk zijn betaald
blijven de goederen eigendom van Feestgeschenkjes .
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2019 Feestgeschenkjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel